Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
dsPIC33EP256MC204-I/TL
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG..
Số lượng Đơn giá
1+ 124,779 VND
10+ 119,107 VND
26+ 109,025 VND
100+ 98,735 VND

Số lượng:
dsPIC33EP256MC204T-I/ML
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG..
Giá liên hệ

dsPIC33EP256MC204T-I/PT
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG..
Số lượng Đơn giá
1+ 122,892 VND
10+ 117,306 VND
26+ 107,555 VND
100+ 97,265 VND

Số lượng:
dsPIC33EP256MC204T-I/TL
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG..
Số lượng Đơn giá
1+ 125,857 VND
10+ 120,136 VND
26+ 110,005 VND
100+ 99,715 VND

Số lượng:
dsPIC33EP256MC206-E/MR
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 64 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG..
Giá liên hệ

dsPIC33EP256MC206-E/PT
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 64 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG..
Giá liên hệ

dsPIC33EP256MC206-I/MR
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 64 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG..
Giá liên hệ

dsPIC33EP256MC206-I/PT
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 64 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG..
Giá liên hệ

dsPIC33EP256MC206T-I/MR
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 64 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG..
Số lượng Đơn giá
1+ 131,247 VND
10+ 125,281 VND
26+ 114,660 VND
100+ 103,880 VND

Số lượng: