Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Trang Chủ » Wireless » Wifi

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Show:
Sort By:
28-pin, WiComm Socket, nanoWatt XLP..
Số lượng Đơn giá
1+ 83,797 VND
10+ 79,988 VND
26+ 73,240 VND
100+ 66,459 VND

Số lượng:
28-pin, WiComm Socket, nanoWatt XLP..
Số lượng Đơn giá
1+ 85,040 VND
10+ 81,175 VND
26+ 74,597 VND
100+ 67,363 VND

Số lượng:
MRF24WB0MA/RM
Wi-Fi Transceiver Module with PCB antenna ..
Số lượng Đơn giá
1+ 619,829 VND
10+ 591,573 VND
26+ 574,167 VND
100+ 479,226 VND

Số lượng:
MRF24WB0MB/RM
Wi-Fi Transceiver Module with u.fl external antenna connector ..
Số lượng Đơn giá
1+ 619,829 VND
10+ 591,573 VND
26+ 574,167 VND
100+ 479,226 VND

Số lượng:
802.11 b/g Wi-Fi Transceiver Module with PCB ANTENNA ..
Số lượng Đơn giá
1+ 663,909 VND
10+ 633,844 VND
26+ 574,845 VND
100+ 545,459 VND

Số lượng:
802.11 b/g Wi-Fi Transceiver Module with PCB ANTENNA ..
Số lượng Đơn giá
1+ 663,909 VND
10+ 633,844 VND
26+ 574,845 VND
100+ 545,459 VND

Số lượng:
802.11 b/g Wi-Fi Transceiver Module with u.fl external antenna connector ..
Số lượng Đơn giá
1+ 663,909 VND
10+ 633,844 VND
26+ 574,845 VND
100+ 545,459 VND

Số lượng:
802.11 b/g Wi-Fi Transceiver Module with u.fl external antenna connector ..
Số lượng Đơn giá
1+ 663,909 VND
10+ 633,844 VND
26+ 574,845 VND
100+ 545,459 VND

Số lượng:
RN131 Evaluation Kit..
Số lượng Đơn giá
1+ 1,987,997 VND
10+ 1,897,633 VND
26+ 1,897,690 VND
100+ 1,897,690 VND

Số lượng: