Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Thông báo thay đổi tên công ty

Kính gửi quý khách hàng, Nhà cung cấp, và các đối tác kinh doanh;
 
Có hiệu lực từ ngày 26 tháng 1 năm 2018, chúng tôi vui mừng thông báo rằng tên công ty chúng tôi được đổi thành:
 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ R&P
 
Tên gọi mới phản ánh sự tập trung của chúng tôi vào công nghiệp điện tử, và sự mở rộng của các hoạt động kinh doanh kể từ ngày bắt đầu hoạt động dưới tên “CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN R&P" được thành lập vào năm 2001.
 
Mặc dù thay đổi tên gọi, đại diện pháp lý, địa chỉ các văn phòng và các thông tin liên hệ của chúng tôi giữ nguyên không thay đổi. Các chức năng, hoạt động kinh doanh của công ty không bị ảnh hưởng bởi thay đổi này. Các hợp đồng với khách hàng hiện tại đều không bị điều chỉnh, với các trách nhiệm và ràng buộc được thừa nhận dưới tên mới.
 
Trân trọng./.