Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
dsPIC33EP256GP506T-I/MR
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 64 Pin, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Số lượng Đơn giá
1+ 139,062 VND
10+ 132,741 VND
26+ 121,765 VND
100+ 110,005 VND

Số lượng:
dsPIC33EP256GP506T-I/PT
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 64 Pin, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Số lượng Đơn giá
1+ 135,828 VND
10+ 129,654 VND
26+ 118,825 VND
100+ 107,555 VND

Số lượng:
dsPIC33EP256MC202-E/MM
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 28 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG..
Số lượng Đơn giá
1+ 130,169 VND
10+ 124,252 VND
26+ 113,680 VND
100+ 103,145 VND

Số lượng:
dsPIC33EP256MC202-E/SO
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 28 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG..
Số lượng Đơn giá
1+ 128,013 VND
10+ 122,194 VND
26+ 111,965 VND
100+ 101,430 VND

Số lượng:
dsPIC33EP256MC202-E/SP
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 28 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG..
Giá liên hệ

dsPIC33EP256MC202-E/SS
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 28 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG..
Số lượng Đơn giá
1+ 126,935 VND
10+ 121,165 VND
26+ 111,230 VND
100+ 100,695 VND

Số lượng:
dsPIC33EP256MC202-I/MM
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 28 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG..
Giá liên hệ

dsPIC33EP256MC202-I/SO
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 28 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG..
Giá liên hệ

dsPIC33EP256MC202-I/SP
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 28 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG..
Số lượng Đơn giá
1+ 121,545 VND
10+ 116,020 VND
26+ 106,330 VND
100+ 96,285 VND

Số lượng: