Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
dsPIC33EP256MC206T-I/PT
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 64 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG..
Giá liên hệ

dsPIC33EP256MC502-E/MM
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 28 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ

dsPIC33EP256MC502-E/SO
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 28 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Số lượng Đơn giá
1+ 136,637 VND
10+ 130,426 VND
26+ 119,315 VND
100+ 108,290 VND

Số lượng:
dsPIC33EP256MC502-E/SP
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 28 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Số lượng Đơn giá
1+ 141,757 VND
10+ 135,314 VND
26+ 123,970 VND
100+ 112,455 VND

Số lượng:
dsPIC33EP256MC502-E/SS
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 28 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ

dsPIC33EP256MC502-I/MM
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 28 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ

dsPIC33EP256MC502-I/SO
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 28 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ

dsPIC33EP256MC502-I/SP
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 28 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ

dsPIC33EP256MC502-I/SS
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 28 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ