Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
dsPIC33EP256MC202-I/SS
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 28 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG..
Giá liên hệ

dsPIC33EP256MC202T-I/MM
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 28 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG..
Số lượng Đơn giá
1+ 119,658 VND
10+ 114,219 VND
26+ 104,615 VND
100+ 94,815 VND

Số lượng:
dsPIC33EP256MC202T-I/SO
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 28 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG..
Số lượng Đơn giá
1+ 117,772 VND
10+ 112,418 VND
26+ 102,900 VND
100+ 93,100 VND

Số lượng:
dsPIC33EP256MC202T-I/SS
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 28 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG..
Số lượng Đơn giá
1+ 116,694 VND
10+ 111,389 VND
26+ 102,165 VND
100+ 92,365 VND

Số lượng:
dsPIC33EP256MC204-E/ML
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG..
Giá liên hệ

dsPIC33EP256MC204-E/PT
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG..
Giá liên hệ

dsPIC33EP256MC204-E/TL
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG..
Số lượng Đơn giá
1+ 136,906 VND
10+ 130,683 VND
26+ 119,560 VND
100+ 108,290 VND

Số lượng:
dsPIC33EP256MC204-I/ML
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG..
Giá liên hệ

dsPIC33EP256MC204-I/PT
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG..
Giá liên hệ