Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
dsPIC33EP256GM710-I/BG
256KB Flash, 16KB RAM, 12 MCPWM, 8/8 IC/OC, 2 QEI, 4 Op-Amps, CTMU, PTG..
Giá liên hệ

dsPIC33EP256GM710-I/PF
256KB Flash, 16KB RAM, 12 MCPWM, 8/8 IC/OC, 2 QEI, 4 Op-Amps, CTMU, PTG..
Giá liên hệ

dsPIC33EP256GM710-I/PT
256KB Flash, 16KB RAM, 12 MCPWM, 8/8 IC/OC, 2 QEI, 4 Op-Amps, CTMU, PTG..
Giá liên hệ

dsPIC33EP256GP502-E/MM
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 28 pin, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ

dsPIC33EP256GP502-E/SO
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 28 pin, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Số lượng Đơn giá
1+ 136,637 VND
10+ 130,426 VND
26+ 119,315 VND
100+ 108,290 VND

Số lượng:
dsPIC33EP256GP502-E/SP
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 28 pin, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ

dsPIC33EP256GP502-E/SS
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 28 pin, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Số lượng Đơn giá
1+ 135,559 VND
10+ 129,397 VND
26+ 118,580 VND
100+ 107,555 VND

Số lượng:
dsPIC33EP256GP502-I/MM
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 28 pin, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ

dsPIC33EP256GP502-I/SO
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 28 pin, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ