Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
dsPIC33EP128MC506-I/PT
16 Bit DSC, 128KB Flash, 16KB RAM, 60 MHz, 64 pin, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ

dsPIC33EP128MC506T-I/MR
16 Bit DSC, 128KB Flash, 16KB RAM, 60 MHz, 64 pin, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ

dsPIC33EP128MC506T-I/PT
16 Bit DSC, 128KB Flash, 16KB RAM, 60 MHz, 64 pin, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ

dsPIC33EP256GM304-E/ML
256KB Flash, 16KB RAM, 12 MCPWM, 8/8 IC/OC, 2 QEI, 4 Op-Amps, CTMU, PTG..
Số lượng Đơn giá
1+ 160,353 VND
10+ 153,064 VND
26+ 140,140 VND
100+ 127,155 VND

Số lượng:
dsPIC33EP256GM304-E/PT
256KB Flash, 16KB RAM, 12 MCPWM, 8/8 IC/OC, 2 QEI, 4 Op-Amps, CTMU, PTG..
Số lượng Đơn giá
1+ 157,119 VND
10+ 149,977 VND
26+ 137,445 VND
100+ 124,460 VND

Số lượng:
dsPIC33EP256GM304-H/ML
256KB Flash, 16KB RAM, 12 MCPWM, 8/8 IC/OC, 2 QEI, 4 Op-Amps, CTMU, PTG..
Số lượng Đơn giá
1+ 191,615 VND
10+ 182,905 VND
26+ 167,825 VND
100+ 151,900 VND

Số lượng:
dsPIC33EP256GM304-H/PT
256KB Flash, 16KB RAM, 12 MCPWM, 8/8 IC/OC, 2 QEI, 4 Op-Amps, CTMU, PTG..
Số lượng Đơn giá
1+ 188,650 VND
10+ 180,075 VND
26+ 164,885 VND
100+ 149,450 VND

Số lượng:
dsPIC33EP256GM304-I/ML
256KB Flash, 16KB RAM, 12 MCPWM, 8/8 IC/OC, 2 QEI, 4 Op-Amps, CTMU, PTG..
Giá liên hệ

dsPIC33EP256GM304-I/PT
256KB Flash, 16KB RAM, 12 MCPWM, 8/8 IC/OC, 2 QEI, 4 Op-Amps, CTMU, PTG..
Giá liên hệ