Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
dsPIC33EP128MC202-E/SO
16 Bit DSC, 128KB Flash, 16KB RAM, 60 MHz, 28 pin, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG..
Giá liên hệ

dsPIC33EP128MC202-E/SS
16 Bit DSC, 128KB Flash, 16KB RAM, 60 MHz, 28 pin, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG..
Số lượng Đơn giá
1+ 107,531 VND
10+ 102,643 VND
26+ 94,080 VND
100+ 85,260 VND

Số lượng:
dsPIC33EP128MC202-I/MM
16 Bit DSC, 128KB Flash, 16KB RAM, 60 MHz, 28 pin, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG..
Giá liên hệ

dsPIC33EP128MC202-I/SO
16 Bit DSC, 128KB Flash, 16KB RAM, 60 MHz, 28 pin, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG..
Giá liên hệ

dsPIC33EP128MC202-I/SP
16 Bit DSC, 128KB Flash, 16KB RAM, 60 MHz, 28 pin, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG..
Giá liên hệ

dsPIC33EP128MC202-I/SS
16 Bit DSC, 128KB Flash, 16KB RAM, 60 MHz, 28 pin, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG..
Giá liên hệ

dsPIC33EP128MC202T-I/MM
16 Bit DSC, 128KB Flash, 16KB RAM, 60 MHz, 28 pin, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG..
Giá liên hệ

dsPIC33EP128MC202T-I/SO
16 Bit DSC, 128KB Flash, 16KB RAM, 60 MHz, 28 pin, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG..
Số lượng Đơn giá
1+ 99,985 VND
10+ 95,440 VND
26+ 87,465 VND
100+ 79,135 VND

Số lượng:
dsPIC33EP128MC202T-I/SS
16 Bit DSC, 128KB Flash, 16KB RAM, 60 MHz, 28 pin, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG..
Số lượng Đơn giá
1+ 98,907 VND
10+ 94,411 VND
26+ 86,730 VND
100+ 78,400 VND

Số lượng: