Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
dsPIC33EP128MC206-E/MR
16 Bit DSC, 128KB Flash, 16KB RAM, 60 MHz, 64 pin, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG..
Giá liên hệ

dsPIC33EP128MC206-E/PT
16 Bit DSC, 128KB Flash, 16KB RAM, 60 MHz, 64 pin, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG..
Số lượng Đơn giá
1+ 119,928 VND
10+ 114,476 VND
26+ 104,860 VND
100+ 95,305 VND

Số lượng:
dsPIC33EP128MC206-I/MR
16 Bit DSC, 128KB Flash, 16KB RAM, 60 MHz, 64 pin, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG..
Giá liên hệ

dsPIC33EP128MC206-I/PT
16 Bit DSC, 128KB Flash, 16KB RAM, 60 MHz, 64 pin, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG..
Giá liên hệ

dsPIC33EP128MC206T-I/MR
16 Bit DSC, 128KB Flash, 16KB RAM, 60 MHz, 64 pin, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG..
Giá liên hệ

dsPIC33EP128MC206T-I/PT
16 Bit DSC, 128KB Flash, 16KB RAM, 60 MHz, 64 pin, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG..
Giá liên hệ

dsPIC33EP128MC502-E/SO
16 Bit DSC, 128KB Flash, 16KB RAM, 60 MHz, 28 pin, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Số lượng Đơn giá
1+ 117,233 VND
10+ 111,904 VND
26+ 102,410 VND
100+ 92,855 VND

Số lượng:
dsPIC33EP128MC502-E/SS
16 Bit DSC, 128KB Flash, 16KB RAM, 60 MHz, 28 pin, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ

dsPIC33EP128MC502-I/MM
16 Bit DSC, 128KB Flash, 16KB RAM, 60 MHz, 28 pin, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ