Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
dsPIC33EP256MC502T-I/MM
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 28 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Số lượng Đơn giá
1+ 127,474 VND
10+ 121,679 VND
26+ 111,720 VND
100+ 101,185 VND

Số lượng:
dsPIC33EP256MC502T-I/SO
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 28 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Số lượng Đơn giá
1+ 125,318 VND
10+ 119,621 VND
26+ 109,760 VND
100+ 99,225 VND

Số lượng:
dsPIC33EP256MC502T-I/SS
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 28 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Số lượng Đơn giá
1+ 124,240 VND
10+ 118,592 VND
26+ 109,025 VND
100+ 98,490 VND

Số lượng:
dsPIC33EP256MC504-E/ML
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ

dsPIC33EP256MC504-E/PT
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Số lượng Đơn giá
1+ 142,296 VND
10+ 135,828 VND
26+ 124,460 VND
100+ 112,700 VND

Số lượng:
dsPIC33EP256MC504-E/TL
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Số lượng Đơn giá
1+ 145,261 VND
10+ 138,658 VND
26+ 127,155 VND
100+ 115,150 VND

Số lượng:
dsPIC33EP256MC504-I/ML
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ

dsPIC33EP256MC504-I/PT
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ

dsPIC33EP256MC504-I/TL
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Số lượng Đơn giá
1+ 132,325 VND
10+ 126,310 VND
26+ 116,130 VND
100+ 104,860 VND

Số lượng: