Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
dsPIC33EP256MC504T-I/ML
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ

dsPIC33EP256MC504T-I/PT
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Số lượng Đơn giá
1+ 130,708 VND
10+ 124,766 VND
26+ 114,170 VND
100+ 103,390 VND

Số lượng:
dsPIC33EP256MC504T-I/TL
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Số lượng Đơn giá
1+ 133,672 VND
10+ 127,596 VND
26+ 117,110 VND
100+ 106,085 VND

Số lượng:
dsPIC33EP256MC506-E/MR
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 64 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ

dsPIC33EP256MC506-E/PT
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 64 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ

dsPIC33EP256MC506-I/MR
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 64 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ

dsPIC33EP256MC506-I/PT
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 64 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ

dsPIC33EP256MC506T-I/MR
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 64 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Số lượng Đơn giá
1+ 139,062 VND
10+ 132,741 VND
26+ 121,765 VND
100+ 110,005 VND

Số lượng:
dsPIC33EP256MC506T-I/PT
16 Bit DSC, 256KB Flash, 32KB RAM, 60 MHz, 64 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ