Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
dsPIC33EP512MC506-I/MR
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 64 Pin, QEI, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ

dsPIC33EP512MC506-I/PT
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 64 Pin, QEI, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ

dsPIC33EP512MC506T-E/MR
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 64 Pin, QEI, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Số lượng Đơn giá
1+ 168,489 VND
10+ 160,830 VND
26+ 147,319 VND
100+ 133,550 VND

Số lượng:
dsPIC33EP512MC506T-E/PT
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 64 Pin, QEI, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Số lượng Đơn giá
1+ 165,223 VND
10+ 157,711 VND
26+ 144,722 VND
100+ 131,210 VND

Số lượng:
dsPIC33EP512MC506T-I/MR
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 64 Pin, QEI, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ

dsPIC33EP512MC506T-I/PT
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 64 Pin, QEI, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Số lượng Đơn giá
1+ 148,495 VND
10+ 141,745 VND
26+ 129,850 VND
100+ 117,845 VND

Số lượng:
dsPIC33EP512MC806-E/MR
512KB, Flash, 53248Bytes RAM, MC Peripherals..
Giá liên hệ

dsPIC33EP512MC806-E/PT
512KB, Flash, 53248Bytes RAM, MC Peripherals..
Giá liên hệ

dsPIC33EP512MC806-I/MR
512KB, Flash, 53248Bytes RAM, MC Peripherals..
Giá liên hệ