Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
dsPIC33EP512MC204T-I/ML
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, QEI, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG..
Giá liên hệ

dsPIC33EP512MC204T-I/PT
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, QEI, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG..
Số lượng Đơn giá
1+ 135,559 VND
10+ 129,397 VND
26+ 118,580 VND
100+ 107,555 VND

Số lượng:
dsPIC33EP512MC204T-I/TL
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, QEI, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG..
Số lượng Đơn giá
1+ 138,793 VND
10+ 132,484 VND
26+ 121,520 VND
100+ 109,760 VND

Số lượng:
dsPIC33EP512MC206-E/MR
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 64 Pin, QEI, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG..
Giá liên hệ

dsPIC33EP512MC206-E/PT
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 64 Pin, QEI, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG..
Giá liên hệ

dsPIC33EP512MC206-H/MR
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 64 Pin, QEI, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG..
Giá liên hệ

dsPIC33EP512MC206-H/PT
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 64 Pin, QEI, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG..
Giá liên hệ

dsPIC33EP512MC206-I/MR
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 64 Pin, QEI, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG..
Giá liên hệ

dsPIC33EP512MC206-I/PT
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 64 Pin, QEI, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG..
Giá liên hệ