Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
dsPIC33EP512MC504T-E/PT
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, QEI, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Số lượng Đơn giá
1+ 159,507 VND
10+ 152,255 VND
26+ 139,525 VND
100+ 126,533 VND

Số lượng:
dsPIC33EP512MC504T-E/TL
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, QEI, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Số lượng Đơn giá
1+ 162,773 VND
10+ 155,374 VND
26+ 142,382 VND
100+ 129,132 VND

Số lượng:
dsPIC33EP512MC504T-I/ML
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, QEI, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ

dsPIC33EP512MC504T-I/PT
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, QEI, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Số lượng Đơn giá
1+ 143,374 VND
10+ 136,857 VND
26+ 125,440 VND
100+ 113,680 VND

Số lượng:
dsPIC33EP512MC504T-I/TL
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, QEI, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Số lượng Đơn giá
1+ 146,339 VND
10+ 139,687 VND
26+ 128,135 VND
100+ 116,130 VND

Số lượng:
dsPIC33EP512MC506-E/MR
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 64 Pin, QEI, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ

dsPIC33EP512MC506-E/PT
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 64 Pin, QEI, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Số lượng Đơn giá
1+ 162,778 VND
10+ 155,379 VND
26+ 142,590 VND
100+ 129,115 VND

Số lượng:
dsPIC33EP512MC506-H/MR
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 64 Pin, QEI, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ

dsPIC33EP512MC506-H/PT
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 64 Pin, QEI, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ