Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
dsPIC33EP512MC504-E/PT
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, QEI, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ

dsPIC33EP512MC504-E/TL
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, QEI, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Số lượng Đơn giá
1+ 160,353 VND
10+ 153,064 VND
26+ 140,140 VND
100+ 127,155 VND

Số lượng:
dsPIC33EP512MC504-H/ML
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, QEI, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ

dsPIC33EP512MC504-H/PT
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, QEI, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ

dsPIC33EP512MC504-H/TL
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, QEI, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Số lượng Đơn giá
1+ 191,615 VND
10+ 182,905 VND
26+ 167,825 VND
100+ 151,900 VND

Số lượng:
dsPIC33EP512MC504-I/ML
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, QEI, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ

dsPIC33EP512MC504-I/PT
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, QEI, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ

dsPIC33EP512MC504-I/TL
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, QEI, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Số lượng Đơn giá
1+ 146,069 VND
10+ 139,430 VND
26+ 127,645 VND
100+ 115,885 VND

Số lượng:
dsPIC33EP512MC504T-E/ML
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, QEI, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Số lượng Đơn giá
1+ 162,773 VND
10+ 155,374 VND
26+ 142,382 VND
100+ 129,132 VND

Số lượng: