Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
dsPIC33EP512MC206T-E/MR
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 64 Pin, QEI, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG..
Số lượng Đơn giá
1+ 159,779 VND
10+ 152,515 VND
26+ 139,785 VND
100+ 126,792 VND

Số lượng:
dsPIC33EP512MC206T-E/PT
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 64 Pin, QEI, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG..
Số lượng Đơn giá
1+ 156,513 VND
10+ 149,399 VND
26+ 137,185 VND
100+ 124,195 VND

Số lượng:
dsPIC33EP512MC206T-I/MR
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 64 Pin, QEI, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG..
Giá liên hệ

dsPIC33EP512MC206T-I/PT
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 64 Pin, QEI, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG..
Số lượng Đơn giá
1+ 140,679 VND
10+ 134,285 VND
26+ 123,235 VND
100+ 111,720 VND

Số lượng:
dsPIC33EP512MC502-E/MM
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 28 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ

dsPIC33EP512MC502-E/SO
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 28 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ

dsPIC33EP512MC502-E/SP
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 28 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ

dsPIC33EP512MC502-H/MM
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 28 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ

dsPIC33EP512MC502-H/SO
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 28 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Số lượng Đơn giá
1+ 181,643 VND
10+ 173,387 VND
26+ 159,005 VND
100+ 144,060 VND

Số lượng: