Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
dsPIC33EP512MC502-H/SP
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 28 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ

dsPIC33EP512MC502-I/MM
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 28 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ

dsPIC33EP512MC502-I/SO
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 28 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ

dsPIC33EP512MC502-I/SP
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 28 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ

dsPIC33EP512MC502T-E/MM
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 28 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Số lượng Đơn giá
1+ 155,967 VND
10+ 148,879 VND
26+ 136,406 VND
100+ 123,676 VND

Số lượng:
dsPIC33EP512MC502T-E/SO
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 28 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Số lượng Đơn giá
1+ 153,791 VND
10+ 146,799 VND
26+ 134,588 VND
100+ 121,856 VND

Số lượng:
dsPIC33EP512MC502T-I/MM
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 28 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Số lượng Đơn giá
1+ 140,140 VND
10+ 133,770 VND
26+ 122,745 VND
100+ 111,230 VND

Số lượng:
dsPIC33EP512MC502T-I/SO
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 28 Pin, MCPWM, QEI, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Số lượng Đơn giá
1+ 138,254 VND
10+ 131,969 VND
26+ 121,030 VND
100+ 109,515 VND

Số lượng:
dsPIC33EP512MC504-E/ML
16 Bit DSC, 512KB Flash, 48KB RAM, 60 MHz, 44 Pin, QEI, MCPWM, OpAmps, Comparators, PTG, CAN..
Giá liên hệ