Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
MCP1802T-6002I/OT
High PSRR 300 mA LDO, Vin 10V max,Vout =6.0V..
Số lượng Đơn giá
1+ 14,284 VND
10+ 13,634 VND
26+ 11,270 VND
100+ 10,290 VND

Số lượng:
MCP1804T-1802I/DB
150mA LDO, Vin 28V max, Vout =1.8V..
Số lượng Đơn giá
1+ 18,865 VND
10+ 18,008 VND
26+ 14,945 VND
100+ 13,720 VND

Số lượng:
MCP1804T-1802I/MB
150mA LDO, Vin 28V max, Vout =1.8V..
Số lượng Đơn giá
1+ 18,865 VND
10+ 18,008 VND
26+ 14,945 VND
100+ 13,720 VND

Số lượng:
MCP1804T-1802I/MT
150mA LDO, Vin 28V max, Vout =1.8V..
Số lượng Đơn giá
1+ 18,865 VND
10+ 18,008 VND
26+ 14,945 VND
100+ 13,720 VND

Số lượng:
MCP1804T-1802I/OT
150mA LDO, Vin 28V max, Vout =1.8V..
Số lượng Đơn giá
1+ 18,057 VND
10+ 17,236 VND
26+ 14,455 VND
100+ 13,230 VND

Số lượng:
MCP1804T-2502I/DB
150mA LDO, Vin 28V max, Vout =2.5V..
Số lượng Đơn giá
1+ 18,865 VND
10+ 18,008 VND
26+ 14,945 VND
100+ 13,720 VND

Số lượng:
MCP1804T-2502I/MB
150mA LDO, Vin 28V max, Vout =2.5V..
Số lượng Đơn giá
1+ 18,865 VND
10+ 18,008 VND
26+ 14,945 VND
100+ 13,720 VND

Số lượng:
MCP1804T-2502I/MT
150mA LDO, Vin 28V max, Vout =2.5V..
Số lượng Đơn giá
1+ 18,865 VND
10+ 18,008 VND
26+ 14,945 VND
100+ 13,720 VND

Số lượng:
MCP1804T-2502I/OT
150mA LDO, Vin 28V max, Vout =2.5V..
Số lượng Đơn giá
1+ 18,057 VND
10+ 17,236 VND
26+ 14,455 VND
100+ 13,230 VND

Số lượng: