Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
MCP1801T-5002I/OT
High PSRR 150 mA LDO, Vin 10V max,Vout =5.0V..
Số lượng Đơn giá
1+ 11,319 VND
10+ 10,805 VND
26+ 9,065 VND
100+ 8,330 VND

Số lượng:
MCP1801T-6002I/OT
High PSRR 150 mA LDO, Vin 10V max,Vout =6.0V..
Số lượng Đơn giá
1+ 11,319 VND
10+ 10,805 VND
26+ 9,065 VND
100+ 8,330 VND

Số lượng:
MCP1802T-0902I/OT
High PSRR 300 mA LDO, Vin 10V max, Vout =0.9V..
Số lượng Đơn giá
1+ 14,284 VND
10+ 13,634 VND
26+ 11,270 VND
100+ 10,290 VND

Số lượng:
MCP1802T-1202I/OT
High PSRR 300 mA LDO, Vin 10V max, Vout =1.2V..
Số lượng Đơn giá
1+ 14,284 VND
10+ 13,634 VND
26+ 11,270 VND
100+ 10,290 VND

Số lượng:
MCP1802T-1802I/OT
High PSRR 300 mA LDO, Vin 10V max, Vout =1.8V..
Số lượng Đơn giá
1+ 14,284 VND
10+ 13,634 VND
26+ 11,270 VND
100+ 10,290 VND

Số lượng:
MCP1802T-2502I/OT
High PSRR 300 mA LDO, Vin 10V max, Vout =2.5V..
Số lượng Đơn giá
1+ 14,284 VND
10+ 13,634 VND
26+ 11,270 VND
100+ 10,290 VND

Số lượng:
MCP1802T-3002I/OT
High PSRR 300 mA LDO, Vin 10V max,Vout =3.0V..
Số lượng Đơn giá
1+ 14,284 VND
10+ 13,634 VND
26+ 11,270 VND
100+ 10,290 VND

Số lượng:
MCP1802T-3302I/OT
High PSRR 300 mA LDO, Vin 10V max,Vout =3.3V..
Số lượng Đơn giá
1+ 14,284 VND
10+ 13,634 VND
26+ 11,270 VND
100+ 10,290 VND

Số lượng:
MCP1802T-5002I/OT
High PSRR 300 mA LDO, Vin 10V max,Vout =5.0V..
Số lượng Đơn giá
1+ 14,284 VND
10+ 13,634 VND
26+ 11,270 VND
100+ 10,290 VND

Số lượng: