Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
MCP1804T-5002I/MB
150mA LDO, Vin 28V max, Vout =5.0V..
Số lượng Đơn giá
1+ 18,865 VND
10+ 18,008 VND
26+ 14,945 VND
100+ 13,720 VND

Số lượng:
MCP1804T-5002I/MT
150mA LDO, Vin 28V max, Vout =5.0V..
Số lượng Đơn giá
1+ 18,865 VND
10+ 18,008 VND
26+ 14,945 VND
100+ 13,720 VND

Số lượng:
MCP1804T-5002I/OT
150mA LDO, Vin 28V max, Vout =5.0V..
Số lượng Đơn giá
1+ 18,057 VND
10+ 17,236 VND
26+ 14,455 VND
100+ 13,230 VND

Số lượng:
MCP1804T-A002I/DB
150mA LDO, Vin 28V max, Vout =10.0V..
Số lượng Đơn giá
1+ 18,865 VND
10+ 18,008 VND
26+ 14,945 VND
100+ 13,720 VND

Số lượng:
MCP1804T-A002I/MB
150mA LDO, Vin 28V max, Vout =10.0V..
Số lượng Đơn giá
1+ 18,865 VND
10+ 18,008 VND
26+ 14,945 VND
100+ 13,720 VND

Số lượng:
MCP1804T-A002I/MT
150mA LDO, Vin 28V max, Vout =10.0V..
Số lượng Đơn giá
1+ 18,865 VND
10+ 18,008 VND
26+ 14,945 VND
100+ 13,720 VND

Số lượng:
MCP1804T-A002I/OT
150mA LDO, Vin 28V max, Vout =10.0V..
Số lượng Đơn giá
1+ 18,057 VND
10+ 17,236 VND
26+ 14,455 VND
100+ 13,230 VND

Số lượng:
MCP1804T-C002I/DB
150mA LDO, Vin 28V max, Vout =12.0V..
Số lượng Đơn giá
1+ 18,865 VND
10+ 18,008 VND
26+ 14,945 VND
100+ 13,720 VND

Số lượng:
MCP1804T-C002I/MB
150mA LDO, Vin 28V max, Vout =12.0V..
Số lượng Đơn giá
1+ 18,865 VND
10+ 18,008 VND
26+ 14,945 VND
100+ 13,720 VND

Số lượng: