Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
MCP1791T-3302E/ET
High Voltage, LDO, 70 mA..
Số lượng Đơn giá
1+ 25,064 VND
10+ 23,924 VND
26+ 20,090 VND
100+ 18,375 VND

Số lượng:
MCP1791T-5002E/DC
High Voltage, LDO, 70 mA..
Số lượng Đơn giá
1+ 19,674 VND
10+ 18,779 VND
26+ 15,680 VND
100+ 14,210 VND

Số lượng:
MCP1791T-5002E/ET
High Voltage, LDO, 70 mA..
Số lượng Đơn giá
1+ 25,064 VND
10+ 23,924 VND
26+ 20,090 VND
100+ 18,375 VND

Số lượng:
MCP1801T-0902I/OT
High PSRR 150 mA LDO, Vin 10V max, Vout =0.9V..
Số lượng Đơn giá
1+ 11,319 VND
10+ 10,805 VND
26+ 9,065 VND
100+ 8,330 VND

Số lượng:
MCP1801T-1202I/OT
High PSRR 150 mA LDO, Vin 10V max, Vout =1.2V..
Số lượng Đơn giá
1+ 11,319 VND
10+ 10,805 VND
26+ 9,065 VND
100+ 8,330 VND

Số lượng:
MCP1801T-1802I/OT
High PSRR 150 mA LDO, Vin 10V max, Vout =1.8V..
Số lượng Đơn giá
1+ 11,319 VND
10+ 10,805 VND
26+ 9,065 VND
100+ 8,330 VND

Số lượng:
MCP1801T-2502I/OT
High PSRR 150 mA LDO, Vin 10V max, Vout =2.5V..
Số lượng Đơn giá
1+ 11,319 VND
10+ 10,805 VND
26+ 9,065 VND
100+ 8,330 VND

Số lượng:
MCP1801T-3002I/OT
High PSRR 150 mA LDO, Vin 10V max,Vout =3.0V..
Số lượng Đơn giá
1+ 11,319 VND
10+ 10,805 VND
26+ 9,065 VND
100+ 8,330 VND

Số lượng:
MCP1801T-3302I/OT
High PSRR 150 mA LDO, Vin 10V max,Vout =3.3V..
Số lượng Đơn giá
1+ 11,319 VND
10+ 10,805 VND
26+ 9,065 VND
100+ 8,330 VND

Số lượng: