Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
MCP1790-3002E/DB
High Voltage, LDO, 70 mA..
Số lượng Đơn giá
1+ 19,674 VND
10+ 18,779 VND
26+ 15,680 VND
100+ 14,210 VND

Số lượng:
MCP1790-3002E/EB
High Voltage, LDO, 70 mA..
Số lượng Đơn giá
1+ 25,064 VND
10+ 23,924 VND
26+ 20,090 VND
100+ 18,375 VND

Số lượng:
MCP1790-3302E/DB
High Voltage, LDO, 70 mA..
Số lượng Đơn giá
1+ 19,674 VND
10+ 18,779 VND
26+ 15,680 VND
100+ 14,210 VND

Số lượng:
MCP1790-3302E/EB
High Voltage, LDO, 70 mA..
Số lượng Đơn giá
1+ 25,064 VND
10+ 23,924 VND
26+ 20,090 VND
100+ 18,375 VND

Số lượng:
MCP1790-5002E/DB
High Voltage, LDO, 70 mA..
Số lượng Đơn giá
1+ 19,674 VND
10+ 18,779 VND
26+ 15,680 VND
100+ 14,210 VND

Số lượng:
MCP1790-5002E/EB
High Voltage, LDO, 70 mA..
Số lượng Đơn giá
1+ 25,064 VND
10+ 23,924 VND
26+ 20,090 VND
100+ 18,375 VND

Số lượng:
MCP1790T-3002E/DB
High Voltage, LDO, 70 mA..
Số lượng Đơn giá
1+ 19,674 VND
10+ 18,779 VND
26+ 15,680 VND
100+ 14,210 VND

Số lượng:
MCP1790T-3002E/EB
High Voltage, LDO, 70 mA..
Số lượng Đơn giá
1+ 25,064 VND
10+ 23,924 VND
26+ 20,090 VND
100+ 18,375 VND

Số lượng:
MCP1790T-3302E/DB
High Voltage, LDO, 70 mA..
Số lượng Đơn giá
1+ 19,674 VND
10+ 18,779 VND
26+ 15,680 VND
100+ 14,210 VND

Số lượng: