Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
PIC24FJ64GA004-E/PT
16-bit Family, 16 MIPS, 64KB Flash, 8192 bytes RAM, 35 I/O, nanoWatt..
Giá liên hệ

PIC24FJ64GA004-I/ML
64KB, Flash, 8192bytes-RAM, 16MIPS, 35I/O, 16-bit Family,nanoWatt..
Giá liên hệ

PIC24FJ64GA004-I/PT
64KB, Flash, 8192bytes-RAM, 16MIPS, 35I/O, 16-bit Family,nanoWatt..
Giá liên hệ

PIC24FJ64GA004T-I/ML
64KB, Flash, 8192bytes-RAM, 16MIPS, 35I/O, 16-bit Family,nanoWatt..
Giá liên hệ

PIC24FJ64GA004T-I/PT
64KB, Flash, 8192bytes-RAM, 16MIPS, 35I/O, 16-bit Family,nanoWatt..
Giá liên hệ

PIC24FJ64GA006-I/MR
64KB Flash, 8 Kb RAM, 53 I/O..
Giá liên hệ

PIC24FJ64GA006-I/PT
64KB Flash, 8 Kb RAM, 53 I/O..
Giá liên hệ

PIC24FJ64GA006T-I/PT
64KB Flash, 8 Kb RAM, 53 I/O..
Giá liên hệ

PIC24FJ64GA008-I/PT
64KB Flash, 8 Kb RAM, 69 I/O..
Giá liên hệ