Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
PIC24FJ48GA002-E/SP
16-bit Family, 16 MIPS, 48KB Flash, 8192 bytes RAM, 21 I/O, nanoWatt..
Số lượng Đơn giá
1+ 84,623 VND
10+ 80,777 VND
26+ 73,990 VND
100+ 67,130 VND

Số lượng:
PIC24FJ48GA002-E/SS
16-bit Family, 16 MIPS, 48KB Flash, 8192 bytes RAM, 21 I/O, nanoWatt..
Giá liên hệ

PIC24FJ48GA002-I/ML
16-bit Family, 16 MIPS, 48KB Flash, 8192 bytes RAM, 21 I/O, nanoWatt..
Giá liên hệ

PIC24FJ48GA002-I/SO
16-bit Family, 16 MIPS, 48KB Flash, 8192 bytes RAM, 21 I/O, nanoWatt..
Giá liên hệ

PIC24FJ48GA002-I/SP
16-bit Family, 16 MIPS, 48KB Flash, 8192 bytes RAM, 21 I/O, nanoWatt..
Giá liên hệ

PIC24FJ48GA002-I/SS
16-bit Family, 16 MIPS, 48KB Flash, 8192 bytes RAM, 21 I/O, nanoWatt..
Giá liên hệ

PIC24FJ48GA002T-I/ML
16-bit Family, 16 MIPS, 48KB Flash, 8192 bytes RAM, 21 I/O, nanoWatt..
Giá liên hệ

PIC24FJ48GA002T-I/SO
16-bit Family, 16 MIPS, 48KB Flash, 8192 bytes RAM, 21 I/O, nanoWatt..
Số lượng Đơn giá
1+ 73,574 VND
10+ 70,229 VND
26+ 64,435 VND
100+ 58,065 VND

Số lượng:
PIC24FJ48GA002T-I/SS
16-bit Family, 16 MIPS, 48KB Flash, 8192 bytes RAM, 21 I/O, nanoWatt..
Số lượng Đơn giá
1+ 72,496 VND
10+ 69,200 VND
26+ 63,210 VND
100+ 57,330 VND

Số lượng: