Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
PIC24FJ48GA004-E/ML
16-bit Family, 16 MIPS, 48KB Flash, 8192 bytes RAM, 35 I/O, nanoWatt..
Số lượng Đơn giá
1+ 91,091 VND
10+ 86,951 VND
26+ 79,870 VND
100+ 72,275 VND

Số lượng:
PIC24FJ48GA004-E/PT
16-bit Family, 16 MIPS, 48KB Flash, 8192 bytes RAM, 35 I/O, nanoWatt..
Số lượng Đơn giá
1+ 87,857 VND
10+ 83,864 VND
26+ 76,930 VND
100+ 69,825 VND

Số lượng:
PIC24FJ48GA004-I/ML
16-bit Family, 16 MIPS, 48KB Flash, 8192 bytes RAM, 35 I/O, nanoWatt..
Giá liên hệ

PIC24FJ48GA004-I/PT
16-bit Family, 16 MIPS, 48KB Flash, 8192 bytes RAM, 35 I/O, nanoWatt..
Giá liên hệ

PIC24FJ48GA004T-I/ML
16-bit Family, 16 MIPS, 48KB Flash, 8192 bytes RAM, 35 I/O, nanoWatt..
Giá liên hệ

PIC24FJ48GA004T-I/PT
16-bit Family, 16 MIPS, 48KB Flash, 8192 bytes RAM, 35 I/O, nanoWatt..
Giá liên hệ

PIC24FJ64GA002-E/ML
16-bit Family, 16 MIPS, 64KB Flash, 8192 bytes RAM, 21 I/O, nanoWatt..
Giá liên hệ

PIC24FJ64GA002-E/SO
16-bit Family, 16 MIPS, 64KB Flash, 8192 bytes RAM, 21 I/O, nanoWatt..
Giá liên hệ

PIC24FJ64GA002-E/SP
16-bit Family, 16 MIPS, 64KB Flash, 8192 bytes RAM, 21 I/O, nanoWatt..
Giá liên hệ