Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
dsPIC33FJ09GS302-I/TL
40 MIPS, 9 KB Flash, 1024 Bytes RAM, SMPS Peripherals..
Số lượng Đơn giá
1+ 86,779 VND
10+ 82,835 VND
26+ 75,950 VND
100+ 68,600 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ09GS302T-E/MM
40 MIPS, 9 KB Flash, 1024 Bytes RAM, SMPS Peripherals..
Số lượng Đơn giá
1+ 94,180 VND
10+ 89,898 VND
26+ 82,364 VND
100+ 74,568 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ09GS302T-E/SO
40 MIPS, 9 KB Flash, 1024 Bytes RAM, SMPS Peripherals..
Số lượng Đơn giá
1+ 92,002 VND
10+ 87,820 VND
26+ 80,546 VND
100+ 73,010 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ09GS302T-E/SS
40 MIPS, 9 KB Flash, 1024 Bytes RAM, SMPS Peripherals..
Số lượng Đơn giá
1+ 90,912 VND
10+ 86,781 VND
26+ 79,505 VND
100+ 71,971 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ09GS302T-E/TL
40 MIPS, 9 KB Flash, 1024 Bytes RAM, SMPS Peripherals..
Số lượng Đơn giá
1+ 97,174 VND
10+ 92,757 VND
26+ 84,961 VND
100+ 77,168 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ09GS302T-I/MM
40 MIPS, 9 KB Flash, 1024 Bytes RAM, SMPS Peripherals..
Số lượng Đơn giá
1+ 84,893 VND
10+ 81,034 VND
26+ 74,235 VND
100+ 67,375 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ09GS302T-I/SO
40 MIPS, 9 KB Flash, 1024 Bytes RAM, SMPS Peripherals..
Số lượng Đơn giá
1+ 83,006 VND
10+ 79,233 VND
26+ 72,520 VND
100+ 65,660 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ09GS302T-I/SS
40 MIPS, 9 KB Flash, 1024 Bytes RAM, SMPS Peripherals..
Số lượng Đơn giá
1+ 81,928 VND
10+ 78,204 VND
26+ 71,785 VND
100+ 64,925 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ09GS302T-I/TL
40 MIPS, 9 KB Flash, 1024 Bytes RAM, SMPS Peripherals..
Số lượng Đơn giá
1+ 88,127 VND
10+ 84,121 VND
26+ 77,175 VND
100+ 69,825 VND

Số lượng: