Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
dsPIC33FJ06GS102AT-E/MM
40 MIPS, 6 KB Flash, 256 Bytes RAM, SMPS Peripherals..
Số lượng Đơn giá
1+ 84,652 VND
10+ 80,806 VND
26+ 74,049 VND
100+ 67,294 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ06GS102AT-E/SO
40 MIPS, 6 KB Flash, 256 Bytes RAM, SMPS Peripherals..
Số lượng Đơn giá
1+ 82,746 VND
10+ 78,986 VND
26+ 72,231 VND
100+ 65,476 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ06GS102AT-E/SS
40 MIPS, 6 KB Flash, 256 Bytes RAM, SMPS Peripherals..
Số lượng Đơn giá
1+ 81,659 VND
10+ 77,947 VND
26+ 71,452 VND
100+ 64,695 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ06GS102AT-E/TL
40 MIPS, 6 KB Flash, 256 Bytes RAM, SMPS Peripherals..
Số lượng Đơn giá
1+ 87,918 VND
10+ 83,922 VND
26+ 76,908 VND
100+ 69,631 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ06GS102AT-I/MM
40 MIPS, 6 KB Flash, 256 Bytes RAM, SMPS Peripherals..
Số lượng Đơn giá
1+ 76,538 VND
10+ 73,059 VND
26+ 67,130 VND
100+ 60,760 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ06GS102AT-I/SO
40 MIPS, 6 KB Flash, 256 Bytes RAM, SMPS Peripherals..
Số lượng Đơn giá
1+ 74,652 VND
10+ 71,258 VND
26+ 65,415 VND
100+ 59,290 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ06GS102AT-I/SS
40 MIPS, 6 KB Flash, 256 Bytes RAM, SMPS Peripherals..
Số lượng Đơn giá
1+ 73,574 VND
10+ 70,229 VND
26+ 64,435 VND
100+ 58,065 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ06GS102AT-I/TL
40 MIPS, 6 KB Flash, 256 Bytes RAM, SMPS Peripherals..
Số lượng Đơn giá
1+ 79,772 VND
10+ 76,146 VND
26+ 69,825 VND
100+ 63,210 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ06GS102T-I/MM
16 Bit MCU/DSP 40MIPS 6 KB FLASH 256B RAM SMPS..
Giá liên hệ