Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
dsPIC33FJ06GS101A-E/P
40 MIPS, 6 KB Flash, 256 Bytes RAM, SMPS Peripherals..
Số lượng Đơn giá
1+ 75,191 VND
10+ 71,773 VND
26+ 65,415 VND
100+ 59,535 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ06GS101A-E/SO
40 MIPS, 6 KB Flash, 256 Bytes RAM, SMPS Peripherals..
Số lượng Đơn giá
1+ 71,687 VND
10+ 68,429 VND
26+ 61,985 VND
100+ 56,350 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ06GS101A-E/SS
40 MIPS, 6 KB Flash, 256 Bytes RAM, SMPS Peripherals..
Số lượng Đơn giá
1+ 71,687 VND
10+ 68,429 VND
26+ 61,985 VND
100+ 56,350 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ06GS101A-I/P
40 MIPS, 6 KB Flash, 256 Bytes RAM, SMPS Peripherals..
Giá liên hệ

dsPIC33FJ06GS101A-I/SO
40 MIPS, 6 KB Flash, 256 Bytes RAM, SMPS Peripherals..
Giá liên hệ

dsPIC33FJ06GS101A-I/SS
40 MIPS, 6 KB Flash, 256 Bytes RAM, SMPS Peripherals..
Giá liên hệ

dsPIC33FJ06GS101AT-E/SO
40 MIPS, 6 KB Flash, 256 Bytes RAM, SMPS Peripherals..
Số lượng Đơn giá
1+ 73,493 VND
10+ 70,153 VND
26+ 63,916 VND
100+ 57,940 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ06GS101AT-E/SS
40 MIPS, 6 KB Flash, 256 Bytes RAM, SMPS Peripherals..
Số lượng Đơn giá
1+ 73,493 VND
10+ 70,153 VND
26+ 63,916 VND
100+ 57,940 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ06GS101AT-I/SO
40 MIPS, 6 KB Flash, 256 Bytes RAM, SMPS Peripherals..
Giá liên hệ