Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
dsPIC33FJ06GS202AT-E/SO
40 MIPS, 6 KB Flash, 1024 Bytes RAM, SMPS Peripherals..
Số lượng Đơn giá
1+ 87,374 VND
10+ 83,403 VND
26+ 76,389 VND
100+ 69,112 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ06GS202AT-E/SS
40 MIPS, 6 KB Flash, 1024 Bytes RAM, SMPS Peripherals..
Số lượng Đơn giá
1+ 86,287 VND
10+ 82,364 VND
26+ 75,350 VND
100+ 68,333 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ06GS202AT-E/TL
40 MIPS, 6 KB Flash, 1024 Bytes RAM, SMPS Peripherals..
Số lượng Đơn giá
1+ 92,546 VND
10+ 88,340 VND
26+ 81,066 VND
100+ 73,270 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ06GS202AT-I/MM
40 MIPS, 6 KB Flash, 1024 Bytes RAM, SMPS Peripherals..
Số lượng Đơn giá
1+ 80,850 VND
10+ 77,175 VND
26+ 70,805 VND
100+ 63,945 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ06GS202AT-I/SO
40 MIPS, 6 KB Flash, 1024 Bytes RAM, SMPS Peripherals..
Số lượng Đơn giá
1+ 78,694 VND
10+ 75,117 VND
26+ 68,845 VND
100+ 62,230 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ06GS202AT-I/SS
40 MIPS, 6 KB Flash, 1024 Bytes RAM, SMPS Peripherals..
Số lượng Đơn giá
1+ 77,616 VND
10+ 74,088 VND
26+ 67,865 VND
100+ 61,495 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ06GS202AT-I/TL
40 MIPS, 6 KB Flash, 1024 Bytes RAM, SMPS Peripherals..
Số lượng Đơn giá
1+ 83,815 VND
10+ 80,005 VND
26+ 73,255 VND
100+ 66,395 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ06GS202T-I/MM
16 Bit MCU/DSP 40MIPS 6 KB FLASH 1 KB RAM SMPS..
Giá liên hệ

dsPIC33FJ06GS202T-I/SO
16 Bit MCU/DSP 40MIPS 6 KB FLASH 1 KB RAM SMPS..
Số lượng Đơn giá
1+ 89,744 VND
10+ 85,664 VND
26+ 78,645 VND
100+ 71,295 VND

Số lượng: