Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
PIC24F08KA101T-I/SS
8KB Flash, 1KB RAM, 512B EEPROM, 16 MIPS, 16 I/O,16-bit PIC24F Family, nanoWatt XLP..
Giá liên hệ

PIC24F08KA102-E/ML
8KB Flash, 1.5KB RAM, 512B EEPROM, 16 MIPS, 24 I/O,16-bit PIC24F Family, nanoWatt XLP..
Giá liên hệ

PIC24F08KA102-E/SO
8KB Flash, 1.5KB RAM, 512B EEPROM, 16 MIPS, 24 I/O,16-bit PIC24F Family, nanoWatt XLP..
Số lượng Đơn giá
1+ 62,794 VND
10+ 59,939 VND
26+ 54,635 VND
100+ 49,735 VND

Số lượng:
PIC24F08KA102-E/SP
8KB Flash, 1.5KB RAM, 512B EEPROM, 16 MIPS, 24 I/O,16-bit PIC24F Family, nanoWatt XLP..
Số lượng Đơn giá
1+ 73,304 VND
10+ 69,972 VND
26+ 63,455 VND
100+ 57,575 VND

Số lượng:
PIC24F08KA102-E/SS
8KB Flash, 1.5KB RAM, 512B EEPROM, 16 MIPS, 24 I/O,16-bit PIC24F Family, nanoWatt XLP..
Giá liên hệ

PIC24F08KA102-I/ML
8KB Flash, 1KB RAM, 512B EEPROM, 16 MIPS, 19 I/O,16-bit PIC24F Family, nanoWatt XLP..
Giá liên hệ

PIC24F08KA102-I/SO
8KB Flash, 1KB RAM, 512B EEPROM, 16 MIPS, 19 I/O,16-bit PIC24F Family, nanoWatt XLP..
Giá liên hệ

PIC24F08KA102-I/SP
8KB Flash, 1KB RAM, 512B EEPROM, 16 MIPS, 19 I/O,16-bit PIC24F Family, nanoWatt XLP..
Giá liên hệ

PIC24F08KA102-I/SS
8KB Flash, 1KB RAM, 512B EEPROM, 16 MIPS, 19 I/O,16-bit PIC24F Family, nanoWatt XLP..
Giá liên hệ