Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
PIC24F08KL402-I/ML
PIC24F Core, 8KB Flash, 1KB RAM, 512B EEPROM, 3V, 10-bit ADC, Comparators, CCP, ECCP, MSSP, UART, na..
Số lượng Đơn giá
1+ 54,978 VND
10+ 52,479 VND
26+ 48,020 VND
100+ 43,855 VND

Số lượng:
PIC24F08KL402-I/MQ
PIC24F Core, 8KB Flash, 1KB RAM, 512B EEPROM, 3V, 10-bit ADC, Comparators, CCP, ECCP, MSSP, UART, na..
Số lượng Đơn giá
1+ 55,248 VND
10+ 52,736 VND
26+ 48,265 VND
100+ 43,855 VND

Số lượng:
PIC24F08KL402-I/SO
PIC24F Core, 8KB Flash, 1KB RAM, 512B EEPROM, 3V, 10-bit ADC, Comparators, CCP, ECCP, MSSP, UART, na..
Giá liên hệ

PIC24F08KL402-I/SP
PIC24F Core, 8KB Flash, 1KB RAM, 512B EEPROM, 3V, 10-bit ADC, Comparators, CCP, ECCP, MSSP, UART, na..
Giá liên hệ

PIC24F08KL402-I/SS
PIC24F Core, 8KB Flash, 1KB RAM, 512B EEPROM, 3V, 10-bit ADC, Comparators, CCP, ECCP, MSSP, UART, na..
Giá liên hệ

PIC24F08KL402T-I/ML
PIC24F Core, 8KB Flash, 1KB RAM, 512B EEPROM, 3V, 10-bit ADC, Comparators, CCP, ECCP, MSSP, UART, na..
Số lượng Đơn giá
1+ 56,326 VND
10+ 53,765 VND
26+ 49,490 VND
100+ 44,835 VND

Số lượng:
PIC24F08KL402T-I/MQ
PIC24F Core, 8KB Flash, 1KB RAM, 512B EEPROM, 3V, 10-bit ADC, Comparators, CCP, ECCP, MSSP, UART, na..
Số lượng Đơn giá
1+ 59,021 VND
10+ 56,338 VND
26+ 51,695 VND
100+ 46,795 VND

Số lượng:
PIC24F08KL402T-I/SO
PIC24F Core, 8KB Flash, 1KB RAM, 512B EEPROM, 3V, 10-bit ADC, Comparators, CCP, ECCP, MSSP, UART, na..
Số lượng Đơn giá
1+ 54,170 VND
10+ 51,707 VND
26+ 47,530 VND
100+ 42,875 VND

Số lượng:
PIC24F08KL402T-I/SS
PIC24F Core, 8KB Flash, 1KB RAM, 512B EEPROM, 3V, 10-bit ADC, Comparators, CCP, ECCP, MSSP, UART, na..
Giá liên hệ