Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
PIC24F04KA201-E/SS
PIC24F Core, 4KB Flash, 512B RAM, 3V, Deep Sleep, 10-bit 500ksps ADC, CTMU, UART, SPI, I2C, Comparat..
Số lượng Đơn giá
1+ 43,659 VND
10+ 41,675 VND
26+ 37,730 VND
100+ 34,545 VND

Số lượng:
PIC24F04KA201-I/MQ
PIC24F Core, 4KB Flash, 512B RAM, 3V, Deep Sleep, 10-bit 500ksps ADC, CTMU, UART, SPI, I2C, Comparat..
Giá liên hệ

PIC24F04KA201-I/P
PIC24F Core, 4KB Flash, 512B RAM, 3V, Deep Sleep, 10-bit 500ksps ADC, CTMU, UART, SPI, I2C, Comparat..
Giá liên hệ

PIC24F04KA201-I/SO
PIC24F Core, 4KB Flash, 512B RAM, 3V, Deep Sleep, 10-bit 500ksps ADC, CTMU, UART, SPI, I2C, Comparat..
Giá liên hệ

PIC24F04KA201-I/SS
PIC24F Core, 4KB Flash, 512B RAM, 3V, Deep Sleep, 10-bit 500ksps ADC, CTMU, UART, SPI, I2C, Comparat..
Giá liên hệ

PIC24F04KA201T-I/MQ
PIC24F Core, 4KB Flash, 512B RAM, 3V, Deep Sleep, 10-bit 500ksps ADC, CTMU, UART, SPI, I2C, Comparat..
Số lượng Đơn giá
1+ 42,312 VND
10+ 40,388 VND
26+ 36,750 VND
100+ 33,565 VND

Số lượng:
PIC24F04KA201T-I/SO
PIC24F Core, 4KB Flash, 512B RAM, 3V, Deep Sleep, 10-bit 500ksps ADC, CTMU, UART, SPI, I2C, Comparat..
Số lượng Đơn giá
1+ 44,737 VND
10+ 42,704 VND
26+ 38,955 VND
100+ 35,280 VND

Số lượng:
PIC24F04KA201T-I/SS
PIC24F Core, 4KB Flash, 512B RAM, 3V, Deep Sleep, 10-bit 500ksps ADC, CTMU, UART, SPI, I2C, Comparat..
Giá liên hệ

PIC24F04KL100-I/P
PIC24F Core, 4KB Flash, 512B RAM, 3V, Comparator, CCP, MSSP, UART, nanoWatt XLP..
Giá liên hệ