Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
PIC16LF1459-I/P
14 KB Flash, 1024 bytes RAM, 48 MHz Int. Osc, 18 I/0, Enhanced Mid Range Core, USB 2.0, NanoWatt XLP..
Giá liên hệ

PIC16LF1459-I/SO
14 KB Flash, 1024 bytes RAM, 48 MHz Int. Osc, 18 I/0, Enhanced Mid Range Core, USB 2.0, NanoWatt XLP..
Giá liên hệ

PIC16LF1459-I/SS
14 KB Flash, 1024 bytes RAM, 48 MHz Int. Osc, 18 I/0, Enhanced Mid Range Core, USB 2.0, NanoWatt XLP..
Giá liên hệ

PIC16LF1459T-I/ML
14 KB Flash, 1024 bytes RAM, 48 MHz Int. Osc, 18 I/0, Enhanced Mid Range Core, USB 2.0, NanoWatt XLP..
Số lượng Đơn giá
1+ 46,085 VND
10+ 43,990 VND
26+ 40,180 VND
100+ 36,505 VND

Số lượng:
PIC16LF1459T-I/SO
14 KB Flash, 1024 bytes RAM, 48 MHz Int. Osc, 18 I/0, Enhanced Mid Range Core, USB 2.0, NanoWatt XLP..
Số lượng Đơn giá
1+ 49,049 VND
10+ 46,820 VND
26+ 42,875 VND
100+ 38,955 VND

Số lượng:
PIC16LF1459T-I/SS
14 KB Flash, 1024 bytes RAM, 48 MHz Int. Osc, 18 I/0, Enhanced Mid Range Core, USB 2.0, NanoWatt XLP..
Giá liên hệ

PIC16LF1503-E/MG
3.5KB Flash, 128B RAM, 12 I/O, CLC, CWG, NCO, 10-bit ADC..
Giá liên hệ

PIC16LF1503-E/P
3.5KB Flash, 128B RAM, 12 I/O, CLC, CWG, NCO, 10-bit ADC..
Giá liên hệ

PIC16LF1503-E/SL
3.5KB Flash, 128B RAM, 12 I/O, CLC, CWG, NCO, 10-bit ADC..
Giá liên hệ