Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
PIC16LF1455-I/ST
14 KB Flash, 1024 bytes RAM, 48 MHz Int. Osc, 12 I/0, Enhanced Mid Range Core, USB 2.0, NanoWatt XLP..
Giá liên hệ

PIC16LF1455T-I/ML
14 KB Flash, 1024 bytes RAM, 48 MHz Int. Osc, 12 I/0, Enhanced Mid Range Core, USB 2.0, NanoWatt XLP..
Số lượng Đơn giá
1+ 41,234 VND
10+ 39,359 VND
26+ 36,015 VND
100+ 32,585 VND

Số lượng:
PIC16LF1455T-I/SL
14 KB Flash, 1024 bytes RAM, 48 MHz Int. Osc, 12 I/0, Enhanced Mid Range Core, USB 2.0, NanoWatt XLP..
Số lượng Đơn giá
1+ 39,617 VND
10+ 37,816 VND
26+ 34,790 VND
100+ 31,360 VND

Số lượng:
PIC16LF1455T-I/ST
14 KB Flash, 1024 bytes RAM, 48 MHz Int. Osc, 12 I/0, Enhanced Mid Range Core, USB 2.0, NanoWatt XLP..
Số lượng Đơn giá
1+ 41,234 VND
10+ 39,359 VND
26+ 36,015 VND
100+ 32,585 VND

Số lượng:
PIC16LF1459-E/ML
14 KB Flash, 1024 bytes RAM, 48 MHz Int. Osc, 18 I/0, Enhanced Mid Range Core, USB 2.0, NanoWatt XLP..
Giá liên hệ

PIC16LF1459-E/P
14 KB Flash, 1024 bytes RAM, 48 MHz Int. Osc, 18 I/0, Enhanced Mid Range Core, USB 2.0, NanoWatt XLP..
Giá liên hệ

PIC16LF1459-E/SO
14 KB Flash, 1024 bytes RAM, 48 MHz Int. Osc, 18 I/0, Enhanced Mid Range Core, USB 2.0, NanoWatt XLP..
Số lượng Đơn giá
1+ 52,283 VND
10+ 49,907 VND
26+ 45,570 VND
100+ 41,405 VND

Số lượng:
PIC16LF1459-E/SS
14 KB Flash, 1024 bytes RAM, 48 MHz Int. Osc, 18 I/0, Enhanced Mid Range Core, USB 2.0, NanoWatt XLP..
Giá liên hệ

PIC16LF1459-I/ML
14 KB Flash, 1024 bytes RAM, 48 MHz Int. Osc, 18 I/0, Enhanced Mid Range Core, USB 2.0, NanoWatt XLP..
Giá liên hệ