Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
PIC16LF1454T-I/SL
7 KB Flash, 512 bytes RAM, 48 MHz Int. Osc, 12 I/0, Enhanced Mid Range Core, USB 2.0, NanoWatt XLP..
Số lượng Đơn giá
1+ 35,035 VND
10+ 33,443 VND
26+ 30,625 VND
100+ 27,685 VND

Số lượng:
PIC16LF1454T-I/ST
7 KB Flash, 512 bytes RAM, 48 MHz Int. Osc, 12 I/0, Enhanced Mid Range Core, USB 2.0, NanoWatt XLP..
Số lượng Đơn giá
1+ 36,652 VND
10+ 34,986 VND
26+ 32,095 VND
100+ 29,155 VND

Số lượng:
PIC16LF1455-E/ML
14 KB Flash, 1024 bytes RAM, 48 MHz Int. Osc, 12 I/0, Enhanced Mid Range Core, USB 2.0, NanoWatt XLP..
Số lượng Đơn giá
1+ 43,929 VND
10+ 41,932 VND
26+ 38,220 VND
100+ 34,790 VND

Số lượng:
PIC16LF1455-E/P
14 KB Flash, 1024 bytes RAM, 48 MHz Int. Osc, 12 I/0, Enhanced Mid Range Core, USB 2.0, NanoWatt XLP..
Giá liên hệ

PIC16LF1455-E/SL
14 KB Flash, 1024 bytes RAM, 48 MHz Int. Osc, 12 I/0, Enhanced Mid Range Core, USB 2.0, NanoWatt XLP..
Giá liên hệ

PIC16LF1455-E/ST
14 KB Flash, 1024 bytes RAM, 48 MHz Int. Osc, 12 I/0, Enhanced Mid Range Core, USB 2.0, NanoWatt XLP..
Số lượng Đơn giá
1+ 43,929 VND
10+ 41,932 VND
26+ 38,220 VND
100+ 34,790 VND

Số lượng:
PIC16LF1455-I/ML
14 KB Flash, 1024 bytes RAM, 48 MHz Int. Osc, 12 I/0, Enhanced Mid Range Core, USB 2.0, NanoWatt XLP..
Số lượng Đơn giá
1+ 39,886 VND
10+ 38,073 VND
26+ 35,035 VND
100+ 31,605 VND

Số lượng:
PIC16LF1455-I/P
14 KB Flash, 1024 bytes RAM, 48 MHz Int. Osc, 12 I/0, Enhanced Mid Range Core, USB 2.0, NanoWatt XLP..
Giá liên hệ

PIC16LF1455-I/SL
14 KB Flash, 1024 bytes RAM, 48 MHz Int. Osc, 12 I/0, Enhanced Mid Range Core, USB 2.0, NanoWatt XLP..
Giá liên hệ