Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.
Danh mục
MCP1612T-ADJI/MS

MCP1612T-ADJI/MS

Số lượng Đơn giá
1+ 40,964 VND
10 + 39,102 VND
26 + 32,585 VND
100 + 29,645 VND

Download Datasheet
Nhà sản xuất: Microchip
Part Number NSX: MCP1612T-ADJI/MS
Tồn kho: 26
Số lượng:
Mua

MCP1612T-ADJI/MS

1.4MHz, 1.0A, Synch-Buck Regulator, Adj. Output
Product
Datasheet http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21921C.pdf
Microcontroller
Package 8 MSOP 3x3mm T/R