Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
BUCK/BOOST CONVERTER PICTAIL+..
Số lượng Đơn giá
1+ 2,425,231 VND
10+ 2,314,993 VND
26+ 2,315,005 VND
100+ 2,315,005 VND

Số lượng:
MCP1640 12V 50mA Two Cells Input Boost Converter..
Số lượng Đơn giá
1+ 538,731 VND
10+ 514,243 VND
26+ 514,255 VND
100+ 514,255 VND

Số lượng:
MCP1601-I/MS
500mA Sychronous Buck Regulator..
Số lượng Đơn giá
1+ 33,149 VND
10+ 31,642 VND
26+ 26,215 VND
100+ 24,010 VND

Số lượng:
MCP1601 Buck Regulator Evaluation Board..
Số lượng Đơn giá
1+ 808,500 VND
10+ 771,750 VND
26+ 771,750 VND
100+ 771,750 VND

Số lượng:
MCP1601T-I/MS
500mA Sychronous Buck Regulator..
Số lượng Đơn giá
1+ 33,149 VND
10+ 31,642 VND
26+ 26,215 VND
100+ 24,010 VND

Số lượng:
MCP1602-120I/MF
2.0MHz, 0.5A, Synch-Buck PFM/PWM Reg..
Số lượng Đơn giá
1+ 30,454 VND
10+ 29,069 VND
26+ 24,255 VND
100+ 22,050 VND

Số lượng:
MCP1602-120I/MS
2.0MHz, 0.5A, Synch-Buck PFM/PWM Reg..
Số lượng Đơn giá
1+ 28,028 VND
10+ 26,754 VND
26+ 22,295 VND
100+ 20,335 VND

Số lượng:
MCP1602-150I/MF
2.0MHz, 0.5A, Synch-Buck PFM/PWM Reg..
Số lượng Đơn giá
1+ 30,454 VND
10+ 29,069 VND
26+ 24,255 VND
100+ 22,050 VND

Số lượng:
MCP1602-150I/MS
2.0MHz, 0.5A, Synch-Buck PFM/PWM Reg..
Số lượng Đơn giá
1+ 28,028 VND
10+ 26,754 VND
26+ 22,295 VND
100+ 20,335 VND

Số lượng: