Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
MCP1702T-1202E/MB
Low Iq 250mA LDO, Vin 13.2V max, Vout=1.2V..
View Datasheet
Số lượng Đơn giá
1+ 12,936 VND
10+ 12,348 VND
26+ 10,290 VND
100+ 9,310 VND

Số lượng:
MCP1702T-1502E/CB
Low Iq 250mA LDO, Vin 13.2V max, Vout=1.5V..
Số lượng Đơn giá
1+ 12,936 VND
10+ 12,348 VND
26+ 10,290 VND
100+ 9,310 VND

Số lượng:
MCP1702T-1502E/MB
Low Iq 250mA LDO, Vin 13.2V max, Vout=1.5V..
Số lượng Đơn giá
1+ 12,936 VND
10+ 12,348 VND
26+ 10,290 VND
100+ 9,310 VND

Số lượng:
MCP1702T-1802E/CB
Low Iq 250mA LDO, Vin 13.2V max, Vout=1.8V..
Số lượng Đơn giá
1+ 12,936 VND
10+ 12,348 VND
26+ 10,290 VND
100+ 9,310 VND

Số lượng:
MCP1702T-1802E/MB
Low Iq 250mA LDO, Vin 13.2V max, Vout=1.8V..
Số lượng Đơn giá
1+ 12,936 VND
10+ 12,348 VND
26+ 10,290 VND
100+ 9,310 VND

Số lượng:
MCP1702T-2102E/CB
Low Iq 250mA LDO, Vin 13.2V max, Vout=2.1V..
Số lượng Đơn giá
1+ 12,936 VND
10+ 12,348 VND
26+ 10,290 VND
100+ 9,310 VND

Số lượng:
MCP1702T-2202E/CB
Low Iq 250mA LDO, Vin 13.2V max, Vout=2.2V..
Số lượng Đơn giá
1+ 12,936 VND
10+ 12,348 VND
26+ 10,290 VND
100+ 9,310 VND

Số lượng:
MCP1702T-2302E/CB
Low Iq 250mA LDO, Vin 13.2V max, Vout=2.3V..
Số lượng Đơn giá
1+ 12,936 VND
10+ 12,348 VND
26+ 10,290 VND
100+ 9,310 VND

Số lượng:
MCP1702T-2502E/CB
Low Iq 250mA LDO, Vin 13.2V max, Vout=2.5V..
Số lượng Đơn giá
1+ 12,936 VND
10+ 12,348 VND
26+ 10,290 VND
100+ 9,310 VND

Số lượng: