Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
MCP1701A-1802I/TO
Low Iq 250mA LDO, Vin 10V max, Vout=1.8V..
Số lượng Đơn giá
1+ 23,447 VND
10+ 22,381 VND
26+ 18,865 VND
100+ 16,905 VND

Số lượng:
MCP1701A-2502I/TO
Low Iq 250mA LDO, Vin 10V max, Vout=2.5V..
Số lượng Đơn giá
1+ 23,447 VND
10+ 22,381 VND
26+ 18,865 VND
100+ 16,905 VND

Số lượng:
MCP1701A-3002I/TO
Low Iq 250mA LDO, Vin 10V max, Vout=3.0V..
Số lượng Đơn giá
1+ 23,447 VND
10+ 22,381 VND
26+ 18,865 VND
100+ 16,905 VND

Số lượng:
MCP1701A-3302I/TO
Low Iq 250mA LDO, Vin 10V max, Vout=3.3V..
Số lượng Đơn giá
1+ 23,447 VND
10+ 22,381 VND
26+ 18,865 VND
100+ 16,905 VND

Số lượng:
MCP1701A-5002I/TO
Low Iq 250mA LDO, Vin 10V max, Vout=5.0V..
Số lượng Đơn giá
1+ 23,447 VND
10+ 22,381 VND
26+ 18,865 VND
100+ 16,905 VND

Số lượng:
MCP1701AT-1802I/CB
Low Iq 250mA LDO, Vin 10V max, Vout=1.8V..
Số lượng Đơn giá
1+ 23,447 VND
10+ 22,381 VND
26+ 18,865 VND
100+ 16,905 VND

Số lượng:
MCP1701AT-1802I/MB
Low Iq 250mA LDO, Vin 10V max, Vout=1.8V..
Số lượng Đơn giá
1+ 23,447 VND
10+ 22,381 VND
26+ 18,865 VND
100+ 16,905 VND

Số lượng:
MCP1701AT-2502I/CB
Low Iq 250mA LDO, Vin 10V max, Vout=2.5V..
Số lượng Đơn giá
1+ 23,447 VND
10+ 22,381 VND
26+ 18,865 VND
100+ 16,905 VND

Số lượng:
MCP1701AT-2502I/MB
Low Iq 250mA LDO, Vin 10V max, Vout=2.5V..
Số lượng Đơn giá
1+ 23,447 VND
10+ 22,381 VND
26+ 18,865 VND
100+ 16,905 VND

Số lượng: