Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
JTV1F-PA-48V
General Purpose Relays 1 FORM C 48V Relay 6kv Type ..
View Datasheet
Số lượng Đơn giá
1+ 126,910 VND
10+ 126,910 VND
26+ 116,130 VND
100+ 88,200 VND

Số lượng:
JTV1F-PA-5V
General Purpose Relays 1 FORM C 5V Relay 6kv Type ..
View Datasheet
Số lượng Đơn giá
1+ 109,025 VND
10+ 109,025 VND
26+ 99,960 VND
100+ 75,705 VND

Số lượng:
JTV1F-PA-6V
General Purpose Relays 1 FORM C 6V Relay 6kv Type ..
View Datasheet
Số lượng Đơn giá
1+ 109,025 VND
10+ 109,025 VND
26+ 99,960 VND
100+ 75,705 VND

Số lượng:
JTV1F-TMP-12V
General Purpose Relays 1 FORM C 12V Relay 6kv Type ..
View Datasheet
Số lượng Đơn giá
1+ 115,640 VND
10+ 115,640 VND
26+ 105,840 VND
100+ 80,360 VND

Số lượng:
JTV1F-TMP-18V
General Purpose Relays 1 FORM C 18V Relay 6kv Type ..
View Datasheet
Số lượng Đơn giá
1+ 115,640 VND
10+ 115,640 VND
26+ 105,840 VND
100+ 80,360 VND

Số lượng:
JTV1F-TMP-24V
General Purpose Relays 1 FORM C 24V Relay 6kv Type ..
View Datasheet
Số lượng Đơn giá
1+ 119,315 VND
10+ 119,315 VND
26+ 109,270 VND
100+ 82,810 VND

Số lượng:
JTV1F-TMP-48V
General Purpose Relays 1 FORM C 48V Relay 6kv Type ..
View Datasheet
Số lượng Đơn giá
1+ 134,015 VND
10+ 134,015 VND
26+ 122,745 VND
100+ 93,345 VND

Số lượng:
JTV1F-TMP-5V
General Purpose Relays 1 FORM C 5V Relay 6kv Type ..
View Datasheet
Số lượng Đơn giá
1+ 115,640 VND
10+ 115,640 VND
26+ 105,840 VND
100+ 80,360 VND

Số lượng:
JTV1F-TMP-6V
General Purpose Relays 1 FORM C 6V Relay 6kv Type ..
View Datasheet
Số lượng Đơn giá
1+ 115,640 VND
10+ 115,640 VND
26+ 105,840 VND
100+ 80,360 VND

Số lượng: