Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
JTV1AS-TMP-12V
General Purpose Relays 30A SPST 12VDC PLUG-IN ..
View Datasheet
Số lượng Đơn giá
1+ 109,025 VND
10+ 109,025 VND
26+ 99,960 VND
100+ 75,705 VND

Số lượng:
JTV1AS-TMP-18V
General Purpose Relays 1 FORM A 18V Relay 6kv Type ..
View Datasheet
Số lượng Đơn giá
1+ 109,025 VND
10+ 109,025 VND
26+ 99,960 VND
100+ 75,705 VND

Số lượng:
JTV1AS-TMP-24V
General Purpose Relays 1 FORM A 24V Relay 6kv Type ..
View Datasheet
Số lượng Đơn giá
1+ 110,250 VND
10+ 110,250 VND
26+ 100,940 VND
100+ 76,440 VND

Số lượng:
JTV1AS-TMP-48V
General Purpose Relays 1 FORM A 48V Relay 6kv Type ..
View Datasheet
Số lượng Đơn giá
1+ 126,910 VND
10+ 126,910 VND
26+ 116,130 VND
100+ 88,200 VND

Số lượng:
JTV1AS-TMP-5V
General Purpose Relays 1 FORM A 5V Relay 6kv Type ..
View Datasheet
Số lượng Đơn giá
1+ 109,025 VND
10+ 109,025 VND
26+ 99,960 VND
100+ 75,705 VND

Số lượng:
JTV1AS-TMP-6V
General Purpose Relays 1 FORM A 6V Relay 6kv Type ..
View Datasheet
Số lượng Đơn giá
1+ 109,025 VND
10+ 109,025 VND
26+ 99,960 VND
100+ 75,705 VND

Số lượng:
JTV1F-PA-12V
General Purpose Relays 1 FORM C 12V Relay 6kv Type ..
View Datasheet
Số lượng Đơn giá
1+ 109,025 VND
10+ 109,025 VND
26+ 99,960 VND
100+ 75,705 VND

Số lượng:
JTV1F-PA-18V
General Purpose Relays 1 FORM C 18V Relay 6kv Type ..
View Datasheet
Số lượng Đơn giá
1+ 109,025 VND
10+ 109,025 VND
26+ 99,960 VND
100+ 75,705 VND

Số lượng:
JTV1F-PA-24V
General Purpose Relays 1 FORM C 24V Relay 6kv Type ..
View Datasheet
Số lượng Đơn giá
1+ 110,250 VND
10+ 110,250 VND
26+ 100,940 VND
100+ 76,440 VND

Số lượng: