Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
dsPIC33FJ32GP102-I/SS
16-bit General Purpose DSC Family, 16 MIPS, 32KB Flash, 2KB RAM..
Giá liên hệ

dsPIC33FJ32GP102-I/TL
16-bit General Purpose DSC Family, 16 MIPS, 32KB Flash, 2KB RAM..
Số lượng Đơn giá
1+ 70,609 VND
10+ 67,400 VND
26+ 61,740 VND
100+ 56,105 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ32GP102T-E/ML
16-bit General Purpose DSC Family, 16 MIPS, 32KB Flash, 2KB RAM..
Số lượng Đơn giá
1+ 76,759 VND
10+ 73,270 VND
26+ 67,294 VND
100+ 61,059 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ32GP102T-E/SO
16-bit General Purpose DSC Family, 16 MIPS, 32KB Flash, 2KB RAM..
Số lượng Đơn giá
1+ 74,580 VND
10+ 71,192 VND
26+ 65,476 VND
100+ 59,239 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ32GP102T-E/SS
16-bit General Purpose DSC Family, 16 MIPS, 32KB Flash, 2KB RAM..
Số lượng Đơn giá
1+ 73,765 VND
10+ 70,413 VND
26+ 64,435 VND
100+ 58,459 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ32GP102T-E/TL
16-bit General Purpose DSC Family, 16 MIPS, 32KB Flash, 2KB RAM..
Số lượng Đơn giá
1+ 78,937 VND
10+ 75,350 VND
26+ 69,112 VND
100+ 62,617 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ32GP102T-I/ML
16-bit General Purpose DSC Family, 16 MIPS, 32KB Flash, 2KB RAM..
Số lượng Đơn giá
1+ 68,992 VND
10+ 65,856 VND
26+ 60,515 VND
100+ 54,880 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ32GP102T-I/SO
16-bit General Purpose DSC Family, 16 MIPS, 32KB Flash, 2KB RAM..
Số lượng Đơn giá
1+ 67,106 VND
10+ 64,055 VND
26+ 58,555 VND
100+ 52,920 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ32GP102T-I/SS
16-bit General Purpose DSC Family, 16 MIPS, 32KB Flash, 2KB RAM..
Số lượng Đơn giá
1+ 66,028 VND
10+ 63,026 VND
26+ 57,575 VND
100+ 52,185 VND

Số lượng: