Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
dsPIC33FJ32GP102-E/TL
16-bit General Purpose DSC Family, 16 MIPS, 32KB Flash, 2KB RAM..
Số lượng Đơn giá
1+ 77,347 VND
10+ 73,831 VND
26+ 67,620 VND
100+ 61,250 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ32GP102-H/ML
16-bit General Purpose DSC Family, 16 MIPS, 32KB Flash, 2KB RAM..
Số lượng Đơn giá
1+ 89,744 VND
10+ 85,664 VND
26+ 78,645 VND
100+ 71,295 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ32GP102-H/SO
16-bit General Purpose DSC Family, 16 MIPS, 32KB Flash, 2KB RAM..
Số lượng Đơn giá
1+ 87,857 VND
10+ 83,864 VND
26+ 76,930 VND
100+ 69,580 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ32GP102-H/SP
16-bit General Purpose DSC Family, 16 MIPS, 32KB Flash, 2KB RAM..
Số lượng Đơn giá
1+ 92,978 VND
10+ 88,751 VND
26+ 81,340 VND
100+ 73,500 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ32GP102-H/SS
16-bit General Purpose DSC Family, 16 MIPS, 32KB Flash, 2KB RAM..
Số lượng Đơn giá
1+ 86,779 VND
10+ 82,835 VND
26+ 75,950 VND
100+ 68,600 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ32GP102-H/TL
16-bit General Purpose DSC Family, 16 MIPS, 32KB Flash, 2KB RAM..
Số lượng Đơn giá
1+ 91,900 VND
10+ 87,722 VND
26+ 80,605 VND
100+ 72,765 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ32GP102-I/ML
16-bit General Purpose DSC Family, 16 MIPS, 32KB Flash, 2KB RAM..
Số lượng Đơn giá
1+ 68,453 VND
10+ 65,342 VND
26+ 60,025 VND
100+ 54,390 VND

Số lượng:
dsPIC33FJ32GP102-I/SO
16-bit General Purpose DSC Family, 16 MIPS, 32KB Flash, 2KB RAM..
Giá liên hệ

dsPIC33FJ32GP102-I/SP
16-bit General Purpose DSC Family, 16 MIPS, 32KB Flash, 2KB RAM..
Giá liên hệ