Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
PIC16LF1826T-I/SO
3.5 KB Flash, 256 bytes RAM, 32 MHz Int. Osc, 16 I/0, Enhanced Mid Range Core, nanoWatt XLP..
Giá liên hệ

PIC16LF1826T-I/SS
3.5 KB Flash, 256 bytes RAM, 32 MHz Int. Osc, 16 I/0, Enhanced Mid Range Core, nanoWatt XLP..
Giá liên hệ

PIC16LF1827-E/ML
18 Pin, 7 KB Flash, 384 bytes RAM, 32 MHz Int. Osc, 16 I/0, Enhanced Mid Range Core, nanoWatt XLP..
Số lượng Đơn giá
1+ 47,432 VND
10+ 45,276 VND
26+ 41,405 VND
100+ 37,485 VND

Số lượng:
PIC16LF1827-E/MV
7 KB Flash, 384 bytes RAM, 32 MHz Int. Osc, 16 I/0, Enhanced Mid Range Core, nanoWatt XLP..
Giá liên hệ

PIC16LF1827-E/P
18 Pin, 7 KB Flash, 384 bytes RAM, 32 MHz Int. Osc, 16 I/0, Enhanced Mid Range Core, nanoWatt XLP..
Số lượng Đơn giá
1+ 45,007 VND
10+ 42,961 VND
26+ 39,445 VND
100+ 35,525 VND

Số lượng:
PIC16LF1827-E/SO
18 Pin, 7 KB Flash, 384 bytes RAM, 32 MHz Int. Osc, 16 I/0, Enhanced Mid Range Core, nanoWatt XLP..
Số lượng Đơn giá
1+ 42,312 VND
10+ 40,388 VND
26+ 36,995 VND
100+ 33,565 VND

Số lượng:
PIC16LF1827-E/SS
18 Pin, 7 KB Flash, 384 bytes RAM, 32 MHz Int. Osc, 16 I/0, Enhanced Mid Range Core, nanoWatt XLP..
Giá liên hệ

PIC16LF1827-I/ML
7 KB Flash, 384 bytes RAM, 32 MHz Int. Osc, 16 I/0, Enhanced Mid Range Core, nanoWatt XLP..
Giá liên hệ

PIC16LF1827-I/MV
7 KB Flash, 384 bytes RAM, 32 MHz Int. Osc, 16 I/0, Enhanced Mid Range Core, nanoWatt XLP..
Giá liên hệ