Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
PIC16LF1825-I/P
14 KB Flash, 1K bytes RAM, 32 MHz Int. Osc, 12 I/0, Enhanced Mid Range Core, nanoWatt XLP..
Giá liên hệ

PIC16LF1825-I/SL
14 KB Flash, 1K bytes RAM, 32 MHz Int. Osc, 12 I/0, Enhanced Mid Range Core, nanoWatt XLP..
Giá liên hệ

PIC16LF1825-I/ST
14 KB Flash, 1K bytes RAM, 32 MHz Int. Osc, 12 I/0, Enhanced Mid Range Core, nanoWatt XLP..
Giá liên hệ

PIC16LF1825T-I/ML
14 KB Flash, 1K bytes RAM, 32 MHz Int. Osc, 12 I/0, Enhanced Mid Range Core, nanoWatt XLP..
Giá liên hệ

PIC16LF1825T-I/SL
14 KB Flash, 1K bytes RAM, 32 MHz Int. Osc, 12 I/0, Enhanced Mid Range Core, nanoWatt XLP..
Giá liên hệ

PIC16LF1825T-I/ST
14 KB Flash, 1K bytes RAM, 32 MHz Int. Osc, 12 I/0, Enhanced Mid Range Core, nanoWatt XLP..
Giá liên hệ

PIC16LF1826-E/ML
18 Pin, 3.5 KB Flash, 256 bytes RAM, 32 MHz Int. Osc, 16 I/0, Enhanced Mid Range Core, nanoWatt XLP..
Giá liên hệ

PIC16LF1826-E/MV
3.5 KB Flash, 256 bytes RAM, 32 MHz Int. Osc, 16 I/0, Enhanced Mid Range Core, nanoWatt XLP..
Số lượng Đơn giá
1+ 44,468 VND
10+ 42,446 VND
26+ 38,955 VND
100+ 35,280 VND

Số lượng:
PIC16LF1826-E/P
18 Pin, 3.5 KB Flash, 256 bytes RAM, 32 MHz Int. Osc, 16 I/0, Enhanced Mid Range Core, nanoWatt XLP..
Số lượng Đơn giá
1+ 42,042 VND
10+ 40,131 VND
26+ 36,750 VND
100+ 33,075 VND

Số lượng: