Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
PIC16LF1782-E/SS
3.5KB Flash, 256B RAM, 256B EEPROM, 12-bit ADC, 8-bit DAC, PSMC, OPAmp, FastComp, CCP, I2C/SPI, EUSA..
Số lượng Đơn giá
1+ 50,397 VND
10+ 48,106 VND
26+ 44,100 VND
100+ 39,935 VND

Số lượng:
PIC16LF1782-I/ML
3.5KB Flash, 256B RAM, 256B EEPROM, 12-bit ADC, 8-bit DAC, PSMC, OPAmp, FastComp, CCP, I2C/SPI, EUSA..
Số lượng Đơn giá
1+ 48,780 VND
10+ 46,562 VND
26+ 42,630 VND
100+ 38,710 VND

Số lượng:
PIC16LF1782-I/MV
3.5KB Flash, 256B RAM, 256B EEPROM, 12-bit ADC, 8-bit DAC, PSMC, OPAmp, FastComp, CCP, I2C/SPI, EUSA..
Giá liên hệ

PIC16LF1782-I/SO
3.5KB Flash, 256B RAM, 256B EEPROM, 12-bit ADC, 8-bit DAC, PSMC, OPAmp, FastComp, CCP, I2C/SPI, EUSA..
Giá liên hệ

PIC16LF1782-I/SP
3.5KB Flash, 256B RAM, 256B EEPROM, 12-bit ADC, 8-bit DAC, PSMC, OPAmp, FastComp, CCP, I2C/SPI, EUSA..
Giá liên hệ

PIC16LF1782-I/SS
3.5KB Flash, 256B RAM, 256B EEPROM, 12-bit ADC, 8-bit DAC, PSMC, OPAmp, FastComp, CCP, I2C/SPI, EUSA..
Giá liên hệ

PIC16LF1782T-I/ML
3.5KB Flash, 256B RAM, 256B EEPROM, 12-bit ADC, 8-bit DAC, PSMC, OPAmp, FastComp, CCP, I2C/SPI, EUSA..
Số lượng Đơn giá
1+ 50,127 VND
10+ 47,849 VND
26+ 43,855 VND
100+ 39,690 VND

Số lượng:
PIC16LF1782T-I/MV
3.5KB Flash, 256B RAM, 256B EEPROM, 12-bit ADC, 8-bit DAC, PSMC, OPAmp, FastComp, CCP, I2C/SPI, EUSA..
Số lượng Đơn giá
1+ 49,588 VND
10+ 47,334 VND
26+ 43,365 VND
100+ 39,445 VND

Số lượng:
PIC16LF1782T-I/SO
3.5KB Flash, 256B RAM, 256B EEPROM, 12-bit ADC, 8-bit DAC, PSMC, OPAmp, FastComp, CCP, I2C/SPI, EUSA..
Số lượng Đơn giá
1+ 47,971 VND
10+ 45,791 VND
26+ 41,895 VND
100+ 37,975 VND

Số lượng: