Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
PIC24F04KL101T-I/MQ
PIC24F Core, 4KB Flash, 512B RAM, 3V, Comparator, CCP, MSSP, UART, nanoWatt XLP..
Giá liên hệ

PIC24F04KL101T-I/SO
PIC24F Core, 4KB Flash, 512B RAM, 3V, Comparator, CCP, MSSP, UART, nanoWatt XLP..
Số lượng Đơn giá
1+ 35,844 VND
10+ 34,214 VND
26+ 30,870 VND
100+ 28,420 VND

Số lượng:
PIC24F04KL101T-I/SS
PIC24F Core, 4KB Flash, 512B RAM, 3V, Comparator, CCP, MSSP, UART, nanoWatt XLP..
Giá liên hệ

PIC24F08KA101-E/MQ
8KB Flash, 1.5KB RAM, 512B EEPROM, 16 MIPS, 18 I/O,16-bit PIC24F Family, nanoWatt XLP..
Giá liên hệ

PIC24F08KA101-E/P
8KB Flash, 1.5KB RAM, 512B EEPROM, 16 MIPS, 18 I/O,16-bit PIC24F Family, nanoWatt XLP..
Số lượng Đơn giá
1+ 77,347 VND
10+ 73,831 VND
26+ 67,130 VND
100+ 61,005 VND

Số lượng:
PIC24F08KA101-E/SO
8KB Flash, 1.5KB RAM, 512B EEPROM, 16 MIPS, 18 I/O,16-bit PIC24F Family, nanoWatt XLP..
Số lượng Đơn giá
1+ 67,914 VND
10+ 64,827 VND
26+ 58,555 VND
100+ 53,410 VND

Số lượng:
PIC24F08KA101-E/SS
8KB Flash, 1.5KB RAM, 512B EEPROM, 16 MIPS, 18 I/O,16-bit PIC24F Family, nanoWatt XLP..
Giá liên hệ

PIC24F08KA101-I/MQ
8KB Flash, 1KB RAM, 512B EEPROM, 16 MIPS, 16 I/O,16-bit PIC24F Family, nanoWatt XLP..
Giá liên hệ

PIC24F08KA101-I/P
8KB Flash, 1KB RAM, 512B EEPROM, 16 MIPS, 16 I/O,16-bit PIC24F Family, nanoWatt XLP..
Giá liên hệ