Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.

Tìm mua linh kiện điện tử

Chú ý: Nếu không tìm được mã linh kiện điện tử, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04) 36408561 - HCM: (08) 38119870 để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm:

Các linh kiện, sản phẩm phù hợp

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
PIC24F08KL201-I/MQ
PIC24F Core, 8KB Flash, 512B RAM, 3V, 10-bit ADC, Comparator, CCP, MSSP, UART, nanoWatt XLP..
Giá liên hệ

PIC24F08KL201-I/P
PIC24F Core, 8KB Flash, 512B RAM, 3V, 10-bit ADC, Comparator, CCP, MSSP, UART, nanoWatt XLP..
Giá liên hệ

PIC24F08KL201-I/SO
PIC24F Core, 8KB Flash, 512B RAM, 3V, 10-bit ADC, Comparator, CCP, MSSP, UART, nanoWatt XLP..
Giá liên hệ

PIC24F08KL201-I/SS
PIC24F Core, 8KB Flash, 512B RAM, 3V, 10-bit ADC, Comparator, CCP, MSSP, UART, nanoWatt XLP..
Giá liên hệ

PIC24F08KL201T-I/MQ
PIC24F Core, 8KB Flash, 512B RAM, 3V, 10-bit ADC, Comparator, CCP, MSSP, UART, nanoWatt XLP..
Giá liên hệ

PIC24F08KL201T-I/SO
PIC24F Core, 8KB Flash, 512B RAM, 3V, 10-bit ADC, Comparator, CCP, MSSP, UART, nanoWatt XLP..
Số lượng Đơn giá
1+ 47,971 VND
10+ 45,791 VND
26+ 41,650 VND
100+ 37,730 VND

Số lượng:
PIC24F08KL201T-I/SS
PIC24F Core, 8KB Flash, 512B RAM, 3V, 10-bit ADC, Comparator, CCP, MSSP, UART, nanoWatt XLP..
Giá liên hệ

PIC24F08KL301-I/MQ
PIC24F Core, 8KB Flash, 1KB RAM, 256B EEPROM, 3V, Comparators, CCP, ECCP, MSSP, UART, nanoWatt XLP..
Giá liên hệ

PIC24F08KL301-I/P
PIC24F Core, 8KB Flash, 1KB RAM, 256B EEPROM, 3V, Comparators, CCP, ECCP, MSSP, UART, nanoWatt XLP..
Giá liên hệ