Chào mừng quý khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để mua hàng với R&P Store.
Danh mục
CR123A

CR123A

Giá liên hệ
Download Datasheet
Part Number NSX: CR123A
Tồn kho: Pre-Order

CR123A

Lithium Manganese Dioxide Battery 3V 1400mAh 100Ω; -40~+70 ℃

Product
Datasheet http://fm.rpc.vn:4567/lfi9/ffii/ffie/fffl/1573613052013EVE%20CR123A%20Datasheet%20and%20Specification%20(2)JGTZ.pdf
Tags: pin